sábado, 23 de xuño de 2012

por exemplo, no seu contexto


“For Example” publicouse en The Nation. Algunhas referencias son políticas, como o puño branco e azul, probable referencia ao sionismo moderno e a súa constante fustrigación da comunidade palestina. Outras son máis escuras.

Para ter unha visión inicial da carreira de Adrienne Rich ofrecemos un fragmento dunha descrición que se pode descargar completa aquí, tanto en inglés coma en galego.

As coleccións de prosa – Of Woman Born, On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966-1978, e Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1985 – ofrecen un contexto importante para os poemas. Nestas obras trata temas da educación das mulleres e as súas tradicións literarias, a identidade xudía, e o que denomina “a eliminación da existencia lesbiana de gran cantidade de literatura feminina académica.” De nova fora conmovida polo comentario de James Baldwin: “calquera cambio real implica a ruptura do mundo como un sempre o coñecera, a perda de todo o que proporcionaba unha identidade, a fin da seguridade.” De moitas maneiras os seus ensaios, coma os poemas, rastrexan as forzas que se resisten a tal cambio, e as condicións humanas que o requiren. O seu ensaio “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, na súa colección máis recente, é un exemplo importante de tal exame. Alí escribe que “a identificación coma muller é unha fonte de enerxía, un trampolín potencial para o poder feminino, periclitado e contido baixo a institución da heterosexualidade.”
The Norton Anthology of American Literature , volume 2 (3rd Edition). New York & London, 1989; pp. 2692.
tradución, xindiriz, 2012


xoves, 21 de xuño de 2012

pop-folk búlgaro

Български поп-фолк
Зародила се в началото на 90-те години на миналия век, чалгата или поп-фолкът е един от най-популяризираните стилове музика в България. Поп-фолкът често включва елементи от цигански, турски, гръцки, сръбски, румънски, и арабски традиционни стилове музика. С навлизането на електронната танцувална хаус музика в световната сфера на поп музиката, продуцентите на чалга песните често използват модерни хаус ритми и елементи в новите си продукции, настрани от класическите регетон ритми, оплътени със синтезаторни кларинет, дудук и зурла инструменти. Най-популярната музикална компания в България, „Пайнер мюзик”, продуцира почти изцяло поп-фолк изпълнители. Други музикални компании с поп-фолк изпълнители: Ара мюзик, Диапазон рекърдс, Съни мюзик и др. Телевизиите, които излъчват попфолк са „Планета Пайнер”, „Фен ТВ”, „Balkanika MTV”, „DS TV” и др.

Представители: Азис, Алисия, Андреа, Анелия, Бони, Борис Дали, Глория, Гергана, Галена, Елена, Емануела, Емилия, Ивана, Камелия, Константин, Малина, Мария, Милко Калайджиев, Преслава, Райна, Теодора, Тони Стораро, Илиян, Цветелина Янева, Кали и други.


Balgarski pop-fok
 Zarodila se v nachaloto na 90-te godini na minalia vek, chalgata ili pop- folkat e edin ot nai- populiariziranite stilove muzika b Balgaria. Pop- folkat chesto vkluchva elementi ot ciganski, Tarski, gracki, spabski, rumanski i arabski tradición stilove muzika. S navlizaneto na elektronata tancuvalna jaus muzika v svetovnata sfera na pop muzikata, producentite na chalga pesnite chesto izpolzvat moderi jaus ritmi i elementi v novitesi produkci, nastarni ot klasicheskite reguetón ritmi, o plateen sas sintezaorni klarinet, duduk i zurla instrumenti. Nai- popularnite muzikalni kompani v Balgaria, “ Painer miuzik”, producira pochti izcialo pop- folk izpalniteli. Drugi muzikalni kompani s pop- folk  izpalniteli: Ara miuzik, Diapason rekards, Sani miiuzik i dr. Televiziite, koito izpachvat sa Planeta Piner, Fen TV, Balkanika, MTV, DS TV i dr.
Prestaviteli: Azis, Alicia, Andrea, Anelia, Bonnie, Boris Dali, Gloria, Gergana, Galena, lyrics, Elena, Emilia, Ivana, Kamelia, Konstantino, Malina, María, Milko Kalaidjiev Preslava, Rain, Teodora, Toni Storaro, Ilian , Cvetelina Yaneva, Kali i drugi.


pop-folk búlgaro
Xurdiu nos anos 90 do século pasado. O chalga ou folk-pop é unha das formas máis difundidas da música en Bulgaria. Pop popular, moitas veces inclúe elementos de orixe xitana, serbia, turca, grega, romanesa, árabe e estilos tradicionais de música. Coa aparición da música electrónica de baile aproveita cancións da música popular mesturando ritmos tradicionais con elementos máis modernos, ademais dos típicos ritmos reggaeton con sintetizadores, clarinete oplateni, duduk e ferramentas fociño. As empresas de música máis populares en Bulgaria son "Music Payner", que produce case exclusivamente artistas pop-folk. Outras empresas con artistas pop-folk son Música Ara, Diapason Rekards, e Sani Music. As canles de televisión máis populares son "Planeta Payner", "TV fan", "Balkanika MTV", "DS TV" e outras.

Representantes: Azis, Alicia, Andrea, Anelia, Bonnie Boris Dali, Gloria, Gergana, Galena, lyrics Elena, Emilia, Ivana, Kamelia, Constantino, Malina, María, Milko Kalaidjiev Preslava, Rain, Teodora, Toni Storaro, Ilian, Tsvetelina Yaneva, Cali e outros.

grazas again a KOSTY

baba marta, tradición búlgara

Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания, представени в пословици и приказки, името ѝ е свързано с името на месец "март". Три са месеците, които са персонифицирани в българските митични представи - януари, февруари и март. Януари и февруари са представени като братя с лют характер - Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла.

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни с Мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март - деня на пристигането на Баба Марта.

Baba Marta e mitichen personaj v balgarskia folklor. V narodnite viarvania, predstaveni v poslovici i prikazki, imeto i e svarzano s imeto na meseca “mart”. Tpi sa mesecite, koito sa personificirani b balgarskite mitichni predstavi- ianuari, fevruari i mart. Ianuari i fevruari sa predstaveni  kato bratia s liut jarakter- Goliam Sechko i Malak Sechko. Baba Marta se smiata za tiajna sestra, koiato tu e usmijnata i dobronamerena, tu nepredvidimo zla.
S Baba Marta i mesec mart se svarzvat mnogo obichai i praznici, posveteni na idvashtata prolet. Nai- izvestniat obichai, svarzan s Baba Marta, e zakichvaneto na jora i mladi jivotni s Martenitza (usukani biala i chervena nishka) na 1 mart – Denia na prestiganeto na Baba Marta.


Baba Marta é un personaxe mítico do folclore búlgaro. Na crenza popular, representada en proverbios e historias, o seu nome está asociado ao nome do mes "de marzo". Tres meses son personificados na presenza mítica de Bulgaria – xaneiro, febreiro e marzo. Xaneiro e febreiro son como irmáns materia quente – escaravello grandes e pequenos. Baba Marta é considerada a súa irmá, que agora está sorrindo e espírito maligno bo, ás veces imprevisible.

Con Baba Marta e marzo conéctanse moitos costumes e festivais dedicados á próxima primavera. O costume máis famoso asociado con Baba Marta é que os mozos poñan Martenitsa (fío branco e vermello enrolado) o 1 de marzo – o día da chegada de Baba Marta.
grazas a KOSTY PLAMENOVA ATANASOVA

martes, 12 de xuño de 2012

por exemplo

adrienne rich (1929-2012)


For Example - November 23, 1963

Sometimes you meet an old man . whose fist isn't clenched blue-white. Someone like that old poet - whose grained palm once travelled . the bodies of sick children. Back in the typed line - was room for everything: the blue . grape hyacinth patch, . the voluntary touch - of cheek on breast, the ear . alert for a changed heartbeat . and for other sounds too - that live in a typed line: . the breath of animals, stopping . and starting up of busses, - trashfires in empty lots. Attention once given . returned again as power. - An old man's last few evenings . might be inhabited . not by a public— fountains of applause off . auditorium benches, . tributes read at hotel banquets— but by reverberations . the ear had long desired, . accepted and absorbed. - The late poem might be written . in a night suddenly awake . with quiet new sounds - as when a searchlight plays . against the dark bush-tangle . and birds speak in reply.


por exemplo - 23 de novembro, 1963

ás veces atopas un vello
cuxo puño non está fechado azul e branco.
alguén coma aquel vello poeta

cuxa palma engurrada viaxou unha vez
os corpos de nenos doentes.
alá na letra impresa

había sitio para todo: o terrado
de nazarenos azuis,
o contacto voluntario

da meixela no peito, o oído
alerta aos cambios do latexo do corazón
e a outros sons tamén

que viven na letra impresa:
a respiración de animais, buses
ao parar e volver arrancar,

lixo ardendo en solares baleiros.
atención unha vez prestada
devolta novamente feita poder.

dun vello as últimas tardes
poderían ser habitadas
non por un público -

fontes de aplauso saíndo
dos bancos do auditorio,
tributos lidos en banquetes de hotel -

mais por reverberacións
que o oído longamente desexara,
aceptara e absorbera.

o poema tardío podería escribirse
nunha noite supetamente esperta
con sons novos e calmos

como cando o reflector xoga
no enleo dos arbustos
e os paxaros falan en réplica.